Cymraeg

Sefydliad elusengar yw Crwth, a gafodd ei ffurfio yn 1999 er mwyn hybu cerddoriaeth siambr yn Abertawe a De Orllewinol Cymru.
Ein nod yw datblygu cynulleidfa ar gyfer cerddoriaeth siambr drwy berfformiadau cyhoeddus a gweithdai gan ystod eang o artistiaid proffesiynol ac ensembles.

Cymer Crwth ei enw o’r hen offeryn oedd yn gyffredin yng Nghymru tan y 19eg ganrif.

Mae Cerddoriaeth Siamber Crwth yn cymryd lle mewn mannau cyfarfod amrywiol gan gynnwys Eglwys Methodistaidd Brunswick, Abertawe; Eglwys Sant Paul, Sgeti ac Eglwys Sant Catwg, Llangatwg, Castell-nedd.

Amrywia ein cyngherddau’n fawr o ran cyfod ac arddull, o Baroque i weithiau cyfoes, a rhai o dan gomisiwn arbennig.
Mae ein cyfansoddwyr cyfoes wedi cynnwys Alun Hoddinott, Alan Bush,John Metcalf, Christopher Weeks, Mervyn Burtch, Lucio Bruno-Videla (Argentinian), Lynne Plowman, Rhian Samuel, Damian Rees, Michael Parkin, John Reeman ac Adrian Williams.

Mae’n nodweddiadol bod nifer o’n cyngherddau yn cynnwys perfformwyr a chyfansoddwyr ifanc.

Cyfarwyddwr Artistig

Peter Morgan yw’r Cyfarwyddwr Artistig a sylfaenydd Crwth. Mae’n chwarae’r baswn ac wedi astudio gyda Roger Birnstingl a Martin Gatt yn y Guildhall School of Music, Llundain, a Mordechai Rechtmann yn Tel Aviv. Mae wedi gweithio gyda nifer o gerddorfeydd ac ensembles Prydeiniol.

Mae Crwth yn elusen gofrestredig – rhif cofrestredig 11264323, rhif cwmni 05742856