What’s On

2019

December 7th

Celebrate Christmas Hispanic style!

Concert: 8pm Saturday 7th December 2019, St Mary of the Angels Church, Talbot St, Canton, Cardiff CF11 9BX

The Welsh Camerata choir will be giving its Advent concert on Saturday 7th December celebrating all things Hispanic, with Renaissance and Baroque music from both sides of the Atlantic.

Hear the contrast between the solemn music of the church and the riotous celebratory music of the streets, and listen out for the baroque guitar, percussion and other assorted instruments. And when it’s all over, please stay for the tapas and wine!*

Tickets are £12 (concessions £10) available on our website www.welshcamerata.org or at the door.*There will be a donation box on the night to help defray the cost of the refreshments.

Dathlu’r Nadolig mewn dull Sbaenaidd!

Cyngerdd: 8yh Nos Sadwrn 7fed Rhagfyr 2019, Eglwys Santes Fair yr Angylion, Talbot St, Treganna, Caerdydd CF11 9BX

‘Mond nodyn i’ch atgoffa bod y Camerata Cymreig yn rhoi ei gyngerdd Adfent ar ddydd Sadwrn Rhagyfr 7fed gan ddathlu popeth Sbaenaidd â cherddoriaeth o’r Dadeni a’r Baróc o bobtu’r Iwerydd.

Clywch gwrthgyferbyniad cerddoriaeth ddwys yr eglwys a thwrw’r strydoedd. Clustfeiniwch am y gitâr Baróc a’r drymiau heb sôn am gymysgfa o offerynau erail. A phan ddaw’r cwbl i ben, mwynhewch y tapas a’r gwin*.

Mae’r tocynnau’n costio £12 (gostyngiadau £10) ar gael ar ein gwefan www.welshcamerata.org neu wrth y drws.

*Gofynnir am roddion ariannol ar y noson i helpu i ddigolledi cost y lluniaeth.