What’s On

2018

February
7.30 p.m. Friday 9th February
Saint Michael and All Angels, Cwmdu,
Crickhowell NP8 1RU
Ensemble Eos Wales/Cymru
The programme will include Dvorak’s Wind Serenade and What the Angel said…, a septet for wind and double bass by Swansea composer Christopher R. Weeks.

Promoted by Crwth in association with the Friends of Cwmdu Music.

March

Friday March 16th 7.30pm St John the Evangelist Church, St John’s Crescent, Canton, Cardiff CF5 1NX
Saturday March 17th t All Saints Church, Oystermouth SA3 4BZ
Welsh Camerata
The Lamentations of Jeremiah
Music for Lent

The Lamentations of Jeremiah in the Bible consist of a series of songs lamenting the destruction of Jerusalem, seen as God’s punishment for the sins of its inhabitants. In Christianity the episode is taken as foreshadowing the misery out of which the people are delivered by Christ’s death and resurrection.

Perhaps the most famous musical setting of the songs is that by Thomas Tallis (1505-1585), and the Welsh Camerata will be performing the first half of this in its Lenten concert this year. We will also be singing the whole of the beautiful five-part setting by Robert White (1538-1574) and a less well-known one by Osbert Parsley (1511-1585), another recusant Catholic cautiously making his voice heard during the turbulent times of the English Reformation. Over in firmly Catholic country, we will be performing settings by the early 18th-century Catalan Francesc Valls and Frenchman François Couperin as well as delving a long way back into the 15th-century for Franco-Flemish composer Antoine Brumel.
This is an opportunity to compare how different composers responded to these desolate words of loss.
Tickets £10 (£8 concessions) will be available at the door or online now at: http://www.welshcamerata.org
(Refreshments will be available after the concerts.)

Galarnad Jeremeia
Cerddoriaeth i’r Grawys

Cyfres o ganeuon sydd yn galarnadu dros golli Jerwsalem yw Galarnad Jeremeia yn y Beibl. Fe welir y drychineb fel cosb Duw am bechodau’r trigolion. O ran Cristnogaeth, fe’i gwelir fel rhagarwydd o’r trallod sydd yn diflannu ar ôl marwolaeth ac atgyfodiad Crist.

Dichon taw gosodiad enwocaf y caneuon yw hwnnw gan Thomas Tallis (1505-1585), ac bydd y Camerata Cymreig yn perfformio hanner cyntaf ei osodiad ef yn ein cyngerdd ar gyfer y Grawys eleni. Hefyd byddwn ni’n canu holl osodiad hardd pump rhan Robert White (1538-1574) ynghyd â hwnnw gan Osbert Parsley (1511-1585), reciwsant Catholig llai adnabyddus a oedd yntau’n codi ei lais yn ochelgar yn ystod cyfnod cythryblus y Diwygiad Protestannaidd. Draw ar diroedd Catholig, fe glywir gosodiadau gan y Catalan Francesc Valls a’r Ffrancwr François Couperin, ill dau o’r 18fed ganrif gynnar, tra’n bod ni’n cloddio i’r 15fed ganrif ar gyfer y Ffrengig-Ffleminwr Antoine Brumel.

Dyma i chi gyfle i gymharu sut yr aeth sawl cyfansoddwr ati ti ymateb i’r geiriau trallodus hyn.

Fe gynhelir y cyngerdd ddwywaith fel a ganlyn:
• 7.30yh Nos Wener, Mawrth 16eg, yn Eglwys Sant Ioan Efengylydd, St John’s Crescent, Treganna, Caerdydd CF5 1NX
• 7.30yh Nos Sadwrn, Mawrth 17eg, yn Eglwys yr Hollsaint, Church Park, Ystumllwynarth SA3 4BZ

Tocynnau £10 (£8 gostyngiadau) ar gael wrth y drws neu arlein yn awr ar:
http://www.welshcamerata.org

(Bydd lluniaeth ar gael ar ôl y cyngherddau.)